Wet-en Regelgeving

 De recente Tweede Kamerverkiezingen hebben een opmerkelijke verschuiving in de politieke machtsverhoudingen laten zien met de Partij voor de Vrijheid (PVV) onder leiding van Geert Wilders als grootste winnaar, met een winst van 37 zetels. Hoewel de concrete gevolgen afhangen van de specifieke plannen en maatregelen die worden voorgesteld en aangenomen door de nieuwe regering, zal er meer aandacht komen voor sociaal beleid, gericht op huurdersrechten en de betaalbaarheid van huurwoningen. Voor meer details verwijzen we graag naar het volledige artikel, dat u kunt lezen op: Met de overwinning van PVV en GL-PvdA kan de vastgoedsector rekenen op kneiterlinks beleid - Vastgoedjournaal.nl

WWS punten

Volgens het nieuwe wetsontwerp, die nog niet is goedgekeurd, vallen woningen in de eventueel nieuwe gereguleerde midden huursector tussen de huidige grens van 136 WWS-punten en 187 WWS-punten. Gezien het feit dat er boetes worden opgelegd voor huurovereenkomsten met te hoge huurprijzen, is het van essentieel belang dat verhuurders kunnen aantonen dat de overeengekomen huurprijs overeenstemt met de nieuwe WWS-puntentelling. Naast bovenstaande zijn er ook andere ontwikkelingen. De nieuwe puntentellingen kennen aanzienlijk meer punten toe aan buitenruimtes, zoals tuinen en dakterrassen. Hogere energieprestatie labels leiden eveneens tot een hogere score. Het is daarom van groot belang om de isolatie en duurzaamheid van woningen te verbeteren. Voor meer informatie over de nieuwe puntentellingen verwijzen we graag naar het volledige artikel, dat u kunt lezen op: WWS Punten 2024 - Huurprijscheck App

Wetsvoorstel betaalbare huur

Op 20 november publiceerde de Raad van State een advies over de Wet betaalbare huur. Het is voor de Raad van State nog onzeker of woningzoekenden geholpen worden door invoering van deze wet. De Raad van State heeft aangegeven dat er een risico bestaat dat de invoering van het wetsvoorstel kan resulteren in de verkoop van huurwoningen en een afname van het aantal nieuwbouw-huurwoningen. Deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot een toename van het aanbod op de vrije huurmarkt, wat mogelijk geen gunstige impact heeft op de situatie van woningzoekenden. Als u benieuwd bent naar het advies van de Raad van State verwijzen we graag naar het volledige artikel, dat u kunt lezen op: Adviezen - Raad van State

Liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens ligt per 1 januari 2024 op €879,- (148 punten). De liberalisatiegrens lag tot 31 december 2023 op €808,- (136 punten). De inkomensgrenzen voor woningtoewijzing, de inkomensgrens voor verkoopregels en de indexeringspercentages zijn officieel bekendgemaakt in de Staatscourant en treden per 1 januari 2024 in werking. Voor meer informatie over de liberalisatiegrens, woningtoewijzing, verkoopregels en passend toewijzen verwijzen we graag naar het volgende artikel, dat u kunt lezen op: Indexering inkomens voor woningtoewijzing, verkoopregels en passend toewijzen 2024 - Volkshuisvesting Nederland of https://hielkemaco.nl/nieuws/liberalisatiegrens-per-1-januari-2024-naar-e-87966/